Toimintakertomus

Toimintakertomus lukuvuosi 2021-2022

 

Harjun koulun vanhempainyhdistys on voittoa tavoittelematon yhteisö, joka tekee työtä Harjun koulun oppilaiden hyväksi. Yhdistys pyrkii omalta osaltaan varmistamaan, että koulussa olisi kaikki, mitä lapset tarvitsevat koulutyössään ja välitunneilla leikkiessään. Toimimme tiiviissä yhteistyössä niin opettajien, kuin oppilaskunnankin kanssa.


Vanhempainyhdistys järjestää lukuvuoden aikana useita vapaa-ajan tapahtumia sekä oppilaille että koko lähiseudun yhteisölle. Tällaisia tapahtumia ovat oman koulun oppilaille järjestettävät discot sekä avoimet ulkoilmatapahtumat ja markkinat. Yhdistys on ollut mukana myös Epilä-seuran tapahtumissa. Vanhempainyhdistys tukee mahdollisuuksien mukaan myös koulun järjestämää toimintaa, esimerkiksi
hiihto-, teatteri- tai luokkaretkiä ja pyrkii tarjoamaan koulun oppilaille ja/tai vanhemmille teematilaisuuksia ja luentoja.


Käytännössä jokainen vanhempi, joka on maksanut kuluvan kauden jäsenmaksun, kuuluu vanhempainyhdistykseen. Yhdistys muodostaa hallituksen, joka hoitaa yhdistyksen käytännön asiat ja vastaa tapahtumien järjestämisestä. Hallitus koostuu täysin vapaaehtoisista vanhemmista, jotka toteuttavat tapahtumat. Tapahtumissa on mukana myös vanhempia, jotka eivät muuten ole osallistuneet yhdistyksen toimintaan. Menneenä kautena yhdistyksen toiminnassa on ollut mukana kaiken kaikkiaan 15
vanhempaa.

 

Hallituksen varsinainen kausi on yhden lukuvuoden mittainen ja hallitus muodostetaan joka syksy uudelleen sääntömääräisessä syyskokouksessa. Kokouksessa hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja varainhoitaja. Tavoitteena on pitää toiminta mahdollisimman avoimena ja hallitukseen sekä yhdistyksen toimintaan pääsee mukaan ympäri vuoden. Menneellä kaudella puheenjohtajana toimi Johanna Peiponen, varapuheenjohtajana Annika Vilpas ja varainhoitajana Eva Front. Sihteeri valittiin kokouskohtaisesti.


Kokouksia on pidetty sekä etänä Teamsissa, että lähikokouksina terveydenhoitajan talossa koulun C-rakennuksessa.

Hallituksen talous koostuu kannatus-/jäsenmaksuista (jäsenmaksu 10 euroa/perhe lukuvuonna 2021-2022), tapahtumien buffet-, sisäänpääsy- ja onnenpyöräpelimyynneistä sekä kaupungin avustuksista.


Vallitsevan koronatilanteen vuoksi syyslukukaudelta jouduttiin perumaan kaikki varsinaiset tapahtumat kokoontumisrajoitusten ja hygieniasuositusten vuoksi. Kevään koittaessa koronarajoitukset vihdoin poistuivat ja tapahtumia päästiin järjestämään.

Yhdistyksen talous on koostunut tällä kaudella pääosin kaupungin avustuksesta ja jäsenmaksuista, mutta vapun alla koululaisille järjestetty disco toi hieman piristystä talouteen. Keväällä Raholan koulun kanssa jaettu valokuvausten järjestelypalkkio toi hyvän pohjan seuraavan syksyn suunnittelua ajatellen.

 • Kokoukset ja kokoustoiminta: Yhdistyksen puheenjohtaja kutsui kokoukset koollesähköpostitse ja viestillä Whatsapp-ryhmässä. Sähköposti tavoitti luokkien 1-6 yhteyshenkilöt, rehtorin ja apulaisrehtorin sekä oppilaskunnan vastaavan opettajan ja opettajien yhteyshenkilön. Kokoukset järjestettiin noin kuukauden välein.
 • Kutsut, markkinointi ja tiedotteet: Vanhempainyhdistys teki kutsut ja tiedotteet pääsääntöisesti Wilma-viesteinä. Myös Facebookissa tiedotettiin yhdistyksen kuulumisia.

Tapahtumat ja muu toiminta:


Syyslukukaudella tapahtumat jäivät järjestämättä koronarajoitusten vuoksi. Yhdistyksen muu toiminta pyöri kuitenkin kulisseissa. Kevätlukukaudella järjestettiin kauan odotettu disco sekä kiusaamisen vastainen tapahtuma. Yhdistys otti osaa myös tulevien ykkösten tutustumisiltaan.

 • Harjun koulun heijastinratsia 25.11.2021. Perinteisen ratsian järjestää oppilaskunta, mutta tällä kertaa mukana oli vanhempia vanhempainyhdistyksestä. Yhdistys sponsoroi myös tapahtumassa jaettavat heijastimet ja karkit.
 • Valokuvaussopimuksen uusinta. Marraskuun lopulla uusittiin valokuvaussopimus Harjun ja Raholan koulutaloille. Sopimus on voimassa seuraavat kolme vuotta ja kuvauksen koululla hoitaa Seppälän koulukuvat. Järjestelypalkkio ohjataan Harjun ja Raholan vanhempainyhdistysten käyttöön.
 • Oppilaiden joulupussitalkoot. Yhdistys tarjosi jokaiselle oppilaalle oman joulupussin joululomalle siirryttäessä. Pussi sisälsi erilaisia makeisia. Pussitustalkoot on yleensä järjestetty koululla yhdistyksen voimin, mutta tänä vuonna vaikean koronatilanteen vuoksi joulupussituksen hoiti Annika Vilpas perheineen. Pussit toimitettiin koululle opettajien jaettavaksi 21.12.2021. Myös eskarit saivat tänä vuonna tervehdyksen joululakujen muodossa.
 • Wappudisco 27.4.2022. Oppilaiden kovasti odottama disco saatiin vihdoin järjestettyä juuri ennen vappua. Koronarajoitukset olivat hellittäneet jopa niin, ettei aikuistenkaan tarvinnut enää käyttää maskeja. Discossa oli riehakas ja hyvän mielen tunnelma. Kaikki onnistui yli odotusten. Lapsia tapahtumassa oli noin 120.
 • Tulevien ykkösten tutustumisilta 11.5.2022. Ensi syksynä koulunsa aloittaville järjestettiin tutustumisilta, jossa oli mukana rehtori, ekaluokkien opettajat, oppilashuolto, seurakunta ja koulun ap/ip-toiminta. Vanhempainyhdistyksestä mukana oli kolme henkilöä. Tapahtumassa pyöritettiin onnenpyörää ja esiteltiin vanhempainyhdistyksen toimintaa.
 • Motoristit koulukiusaamista vastaan 18.5.2022. Alun perin keväälle 2020 suunniteltu tapahtuma saatiin vihdoin toteutettua koronarajoitusten hellitettyä. Tapahtumaan osallistui noin 40 motoristia. Tapahtuman ohjelmaan kuului puhe koulukiusaamisen vastustamisesta, taikuriesitys sekä moottoripyörien ihastelua ja niiden päällä istumista. Tapahtuma sai hyvän vastaanoton ja moottoripyöristä puhuttiin koululaisten keskuudessa pitkään.
 • Kevään luokkaretket. Vanhempainyhdistys tuki koululaisten luokkaretkiä jakamalla luokille rahaa seuraavasti: 1-4 luokille 4€/oppilas ja 5-6 luokille 6€/oppilas.
 • Koulun kevätjuhla 2.6.2022 Perinteisesti pihajuhlana järjestetty kevätjuhla jouduttiin siirtämään rankkasateen mahdollisuuden vuoksi sisätiloihin. Tunnelma oli lämmin ja tiivis, mutta hyväntuulinen. Vanhempainyhdistys hankki perinteiset ruusut kuudesluokkalaisille oppilaille. Ruusut jaettiin kevätjuhlassa kummioppilaiden toimesta.
 • Hallituksen virkistäytyminen Hallitus kävi omakustanteisesti ruokailemassa Ravintola Patarouvassa 30.5.2022. Toiminnasta jäi pois kaksi henkilöä lasten siirtyessä yläasteelle. Heitä muistettiin virkistysillassa ruusuilla ja monilla kiitoksilla.